شرایط استفاده از سایت مرسدس جین

وب سایت مرسدس جین یک سایت فروشگاهی برای فروش انواع شلوارهای زنانه تولیدی شرکت مرسدس جین میباشد.شما با ورود به سایت و مرور سایت بدون هیچ محدودیت و شرطی "شرایط و الزامات " را پذیرفته و اقرار مینمایید که هرگونه توافق دیگری بین شما و سایت مرسدس جین ملقی و بی اثر خواهد بود.شلوارهای فروخته شده سایت مرسدس به هیچ عنوان تعویض یا پس گرفته نمیشود،مگر آنکه مشکل در مرحله تولید ایجاد شده باشد.


کد QR

محصولات بازدیدشده

محصولی وجود ندارد

منو